top of page

Naziv operacije: POLENA ZA VSE GENERACIJE

Akronim operacije: POLENA ZA VSE GENERACIJE

Sklad: ESRR

Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA LENART

Partnerja: KOLESARSKI KLUB TBP LENART, DEKOR HALOŽAN VIZUALNE KOMUNIKACIJE GORAZD HALOŽAN s.p.

Vrednost operacije: 58.136,08 EUR

Vrednost sofinanciranja: 39.853,17 EUR

Povzetek operacije:

Z ureditvijo motoričnih igral na ŠRC Polena, namestitvijo novih energetsko varčnih svetilk javne razsvetljave v urbanem delu Lenart in z novimi vsebinami Poletnih kulturnih prireditev LEN-ART, s promocijskimi dejavnostmi vezanimi na dogodke se bodo v Lenartu ustvarili pogoji za boljšo kakovost življenja, zdravje, gibanje, aktivno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti, medgeneracijsko druženje, ustvarjanje socialnih mrež, motivacijo in učenje. V operaciji Polena za vse generacije gre za nove povezave (medsektorsko, medgeneracijsko), inovativen pristope in produkte na različnih področjih (kulturne in športne dejavnosti, izobraževalne vsebine), ki bodo mestu Lenart dale novo dimenzijo urbanega središča, okrepile večnamensko namembnost ŠRC Polena, odprle možnosti za nove vsebine, vplivale na kakovost življenja prebivalcev, zdravje, krepile pomen gibanja v naravnem okolju, prispevale k varovanju narave in naravnega okolja, spodbujale učenje, motivacijo, socialno vključenost in druženje, tudi za ranljive skupine prebivalstva ter prinesle splošno javno korist celotni lokalni skupnosti ter podporo lokalnemu podjetništvu in ponudnikom.

 Cilj operacije: z ureditvijo motoričnih igral na ŠRC Polena, namestitvijo novih energetsko varčnih svetilk javne razsvetljave v urbanem delu Lenart in z novimi vsebinami Poletnih kulturnih prireditev LEN-ART, s promocijskimi dejavnostmi vezanimi na dogodke se bodo v Lenartu ustvarili pogoji za boljšo kakovost življenja, zdravje, gibanje, aktivno preživljanje prostega časa, športne medgeneracijsko druženje, ustvarjanje socialnih mrež, motivacijo in učenje.

Glavne aktivnosti:

1. Ureditev motoričnih igral na ŠRC Polena,

2. Dobava in montaža novih energetsko varčnih svetilk z LED regulacijo na ŠRC Polena in na drugih javnih površinah v urbanem delu Lenarta, 99 kosov

3. nakup BMX zaščitne opreme za kolesarje

4. Namestitev 2 info tabel

5. Programske aktivnosti: POLETNE KULTURNE PRIREDITVE LEN-ART

6. Promocijske dejavnosti: GOZDAR LENART, aktivnost za otroke, Z BICIKLOM MED PESNICO IN GORICAMI, PUMTRACK DOŽIVETJE NA ŠRC POLENA, ŠPORTNI DAN Z JURČKOM NA ŠRC POLENA, RAZMIGAJMO LENART, MOJSTER LENART, tehniški dan.

Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

 Dodatne informacije: www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

dekor logo.jpg
bottom of page