Označevalni sistemi so sistemi in načini označevanja prostorov ter usmerjanja obiskovalcev.